ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου είναι διαμορφωμένο ως εξής:

1η ώρα: 8.15 – 9.00
2η ώρα: 9.05 –  9.50
3η ώρα: 10.00 – 10.45
4η ώρα: 10.55 – 11.40
5η ώρα: 11.50 – 12.35
6η ώρα: 12.40 – 13.25
7η ώρα: 13.30 – 14.10